500 Auto Navigation - GPS-järjestelmä (Global Positioning System)

background image

GPS-järjestelmä (Global Positioning System)

GPS on koko maailman kattava satelliitteihin perustuva
radionavigointijärjestelmä. Sisäinen GPS-vastaanotin voi laskea laitteen
sijainnin 10 metrin tarkkuudella. Tarkkuuteen vaikuttavat esimerkiksi
satelliittien määrä ja GPS-moduulin vastaanottamat signaalit.
Parhaimmillaan tarkkuus voi olla muutamia metrejä.

background image

J o h d a n t o

8

GPS-antenni on navigointilaitteen päällä. Joissakin auton tuulilaseissa
ja ikkunoissa voi olla metallia, joka voi estää tai heikentää
satelliittisignaaleja.

Jos olet paikallasi, GPS-järjestelmä ei pysty havaitsemaan suuntaasi,
koska se määrittää suunnan liikkeen perusteella.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin epätarkkoja ja
epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään GPS-sovelluksessa
käytettävissä oleviin karttoihin.

Maailmanlaajuista GPS-paikannusjärjestelmää hoitaa Yhdysvaltain hallitus, joka
vastaa yksin sen tarkkuudesta ja ylläpidosta. Yhdysvaltain hallituksen GPS-
satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa sijaintitietojen tarkkuuteen,
jota voidaan muuttaa Yhdysvaltain puolustusministeriön siviilikäyttöä koskevan
GPS-politiikan ja liittovaltion radionavigointisuunnitelman (Federal
Radionavigation Plan) mukaan. Tarkkuuteen voi vaikuttaa myös satelliittien
epäedullinen asema. Sijaintisi, rakennukset ja luonnonesteet sekä sääolot voivat
vaikuttaa GPS-paikannuksen toimivuuteen ja tarkkuuteen. GPS-vastaanotinta
tulee käyttää GPS-signaalien vastaanottamiseksi vain ulkona.

Mitään GPS-paikannusta ei pidä käyttää tarkkaan sijainnin määrittämiseen, eikä
paikannuksessa tai navigoinnissa pidä koskaan luottaa pelkästään GPS-
vastaanottimen ja solukkoradioverkon antamiin sijaintitietoihin.