500 Auto Navigation - Akun lataaminen

background image

Akun lataaminen

Ennen kuin lataat akun, lue huolellisesti kohta "Tietoa akuista" sivulla 52.

1. Kytke laturi navigointilaitteessa olevaan mini USB -porttiin ja liitä

laturin pistoke auton savukkeensytyttimen pistorasiaan.

2

4

1

3

5

background image

A l k u v a l m i s t e l u t

12

Laitteen on saatava virtaa 12-volttisesta auton akusta. Varmista,
että laturi on asetettu kunnolla savukkeensytyttimen pistorasiaan ja
ettei se häiritse auton normaalia käyttöä.

Joissakin automalleissa savukkeensytyttimen pistorasiaan tulee
virtaa auton akusta myös silloin, kun virta-avain on poistettu.
Tällaisessa tapauksessa auton akku voi tyhjentyä, jos navigointilaite
jätetään päälle tai jos laitteesta on katkaistu virta mutta se on
liitettynä savukkeensytyttimen pistorasiaan pitkän aikaa. Lisätietoja
saat auton valmistajalta.

Merkkivalo palaa oranssina latauksen aikana. Jos lataus ei käynnisty,
irrota laturi ja kytke se takaisin.

2. Kun akku on latautunut täyteen, merkkivalo muuttuu vihreäksi.

Irrota laturi savukkeensytyttimen pistorasiasta.

Jos käytät TMC-palvelua (liikennetiedotuspalvelua)
navigointilaitteen kanssa, pidä laturi kytkettynä
navigointilaitteeseen, koska laturissa on TMC-antenni.

Kun akusta on loppumassa virta, merkkivalo palaa punaisena,
akkukuvakkeessa näkyy yksi palkki tai siinä ei näy ollenkaan palkkeja ja
näyttöön tulee akun tyhjenemisestä kertova teksti.