500 Auto Navigation - Bluetooth-yhteyden määrittäminen

background image

Bluetooth-yhteyden määrittäminen

Navigointilaite voidaan liittää yhteensopivaan matkapuhelimeen
langattoman Bluetooth-tekniikan avulla.

Muodosta pariliitos ja yhteys navigointilaitteen ja toisen laitteen välille
seuraavasti:

1. Kytke virta navigointilaitteeseen ja matkapuhelimeen.

2. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimessa. Ohjeet ovat

puhelimen käyttöoppaassa.

3. Paina navigointilaitteen valikkonäppäintä ja kosketa

Puhelin

-kohtaa.

Jos Bluetooth-toiminto ei ole käytössä puhelimessa, sinulta
kysytään, haluatko ottaa sen käyttöön. Kosketa

Kyllä

-kohtaa.

4. Kun laite pyytää aloittamaan pariliitoksen muodostamisen

puhelimesta, aseta puhelin etsimään Bluetooth-laitteita ja valitse
navigointilaite (Nokia PND) puhelimessa olevasta löydettyjen
laitteiden luettelosta.

background image

A l k u v a l m i s t e l u t

15

5. Muodosta pariliitos ja yhteys navigointilaitteen ja puhelimen välille

antamalla salasana 0000 puhelimessa.

Joissakin puhelimissa yhteys on muodostettava erikseen pariliitoksen
muodostamisen jälkeen. Yksityiskohtaisia tietoja on puhelimen
käyttöoppaassa.

Navigointilaitteen ja puhelimen välinen pariliitos tarvitsee
muodostaa vain kerran.

Jos navigointilaite oli yhteydessä puhelimeen, laitteen Bluetooth-nimi
tulee näyttöön. Voit määrittää Bluetooth-nimen puhelimessa.
Navigointilaite tulee näkyviin puhelimen valikkoon, jossa näkyvät sen
kanssa pariksi liitetyt Bluetooth-laitteet.

Voit liittää navigointilaitteen jopa kahdeksan matkapuhelimen pariksi
mutta muodostaa yhteyden vain yhteen puhelimeen kerrallaan.