500 Auto Navigation - Pariliitosten poistaminen

background image

Pariliitosten poistaminen

Jos haluat poistaa laitteen laitepariluettelosta, paina valikkonäppäintä
ja kosketa kohtia

Puhelin

>

. Kosketa haluamaasi laitetta ja kohtia

Poista

>

Kyllä

. Jos haluat poistaa kaikki laitteet, kosketa kohtia

Poista

kaikki

>

Kyllä

.

background image

A l k u v a l m i s t e l u t

16