500 Auto Navigation - Yhteyden katkaiseminen laitteeseen

background image

Yhteyden katkaiseminen laitteeseen

Jos haluat katkaista laitteen ja navigointilaitteen välisen yhteyden,
paina valikkonäppäintä ja kosketa kohtia

Puhelin

> .

Kosketa

haluamaasi laitetta ja

Katkaise yht.

-kohtaa.

Vaihtoehtoisesti voit tehdä jonkin seuraavista:

• Katkaise yhteys puhelimen Bluetooth-valikosta.

• Poista Bluetooth-yhteys käytöstä navigointilaitteessa.

• Katkaise virta navigointilaitteesta.