500 Auto Navigation - Yhteyden muodostaminen manuaalisesti tai yhdistetyn laitteen vaihtaminen

background image

Yhteyden muodostaminen manuaalisesti tai yhdistetyn
laitteen vaihtaminen

Jos haluat muodostaa yhteyden navigointilaitteesta sen kanssa pariksi
liitettyyn puhelimeen manuaalisesti tai vaihtaa yhdistetyn puhelimen,
paina valikkonäppäintä ja kosketa kohtia

Puhelin

>

Asetukset

>

Puhelinyhteydet

. Kosketa haluamaasi laitetta ja

Yhdistä

-kohtaa.