500 Auto Navigation - Ensimmäinen käyttökerta

background image

Ensimmäinen käyttökerta

Kun kytket navigointilaitteeseen virran ensimmäisen kerran, liu'uta
päävirtakytkintä oikealle.

Kun sinua pyydetään kalibroimaan näyttö, kosketa näytössä näkyvää
hiusristikkoa sormellasi ja paina sitä lyhyen aikaa. Toista tämä, kun
hiusristikko liikkuu näytön eri kohtiin. Jos haluat kalibroida näytön
myöhemmin, katso kohtaa "Järjestelmä" sivulla 24.

Kun sinua pyydetään valitsemaan kieli, kosketa haluamaasi kieltä ja

-

kuvaketta. Kieltä käytetään näyttöteksteissä ja puhutuissa
navigointiohjeissa.

Lue näyttöön tuleva turvallisuusilmoitus huolellisesti, hyväksy se ja
kosketa oikealle osoittavaa nuolta. (Jos haluat, ettei tämä näyttö tule
myöhemmin esiin, kosketa asiaa koskevaa valintaruutua.)

Suunnistin

-

background image

A l k u v a l m i s t e l u t

13

sovellus käynnistyy ja näyttöön tulee karttanäkymä. Nyt voit aloittaa
laitteen käytön.

Aseta seuraavaksi kellonaika ja päivämäärä. Katso kohtaa "Laitteen
asetusten muuttaminen" sivulla 22.

Jos haluat muodostaa navigointilaitteen ja yhteensopivan
matkapuhelimen välille pariliitoksen ja yhteyden langattoman
Bluetooth-tekniikan avulla, toimi kohdassa "Bluetooth-yhteyden
määrittäminen" sivulla 14 esitettyjen vaiheiden 2–5 mukaisesti.

Kun sinua pyydetään hakemaan yhteystiedot puhelimesta
navigointilaitteeseen, aloita haku koskettamalla

Kyllä

-kohtaa. Jos

valitset

Ei

-vaihtoehdon, et voi käyttää puhelimeen tallennettuja

yhteystietoja navigointilaitteen kanssa. Jos haluat hakea yhteystiedot
myöhemmin, paina valikkonäppäintä ja kosketa kohtia

Puhelin

>

Osoitekirja

>

Kyllä

.