500 Auto Navigation - Navigointilaitteen asettaminen haluttuun asentoon

background image

Navigointilaitteen asettaminen haluttuun asentoon

Älä säädä asennuslaitetta ajon aikana.

Aseta navigointilaite haluamaasi asentoon pystysuunnassa löysäämällä
kahta asennuslaitteen sivuissa olevaa ruuvia, kääntämällä
navigointilaite haluamaasi asentoon ja kiristämällä ruuvit (5).

background image

A l k u v a l m i s t e l u t

19

Aseta navigointilaite haluamaasi asentoon vaakasuunnassa löysäämällä
asennuslaitteen alla olevaa ruuvia, kääntämällä navigointilaite
haluamaasi asentoon ja kiristämällä ruuvi (6).

Varmista, että navigointilaite lukittuu lujasti paikalleen.