500 Auto Navigation - Navigointilaitteen asettaminen telineeseen

background image

Navigointilaitteen asettaminen telineeseen

Kun asetat navigointilaitteen autotelineeseen, aseta telineen pohjassa
olevat salvat laitteen pohjassa oleviin syvennyksiin (3).

Paina navigointilaitetta telineen takaosaa kohti niin, että telineen
sivukappaleissa olevat salvat napsahtavat laitteen sivuissa oleviin
aukkoihin (4). Varmista, että käyttäjä näkee hyvin näytön.

Jos haluat irrottaa navigointilaitteen autotelineestä, työnnä telineen
sivukappaleita.