500 Auto Navigation - Kortin asettaminen paikalleen

background image

Kortin asettaminen paikalleen

Liu'uta muistikortti sovittimeen korttiin merkityn suunnan mukaisesti
niin, että kortin ja sovittimen etikettipuolet ovat ylöspäin.

Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan niin, että viistottu kulma
osoittaa laitteen yläosaa kohti. Työnnä muistikortti varovasti
korttipaikkaan, kunnes se lukittuu paikalleen.

Kun poistat muistikortin, katkaise laitteesta virta ja työnnä korttia,
kunnes se ponnahtaa ulos korttipaikasta.

Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon
aikana. Kortin poistaminen kesken toiminnon voi vahingoittaa
muistikorttia ja laitetta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.