500 Auto Navigation - Tiedostojen kopiointi kortille

background image

Tiedostojen kopiointi kortille

Jos haluat kuunnella musiikkia, katsoa valokuvia tai videoita tai käyttää
karttoja navigointilaitteen kanssa, kopioi kyseiset tiedostot
yhteensopivasta tietokoneesta muistikortille. Voit tehdä tämän silloin,

background image

A l k u v a l m i s t e l u t

20

kun kortti on navigointilaitteessa tai tietokoneessa. Varmista ennen
tietojen kopiointia muistikortille, ettei kortti ole lukittu.

Muistikortilla olevaa Cities-kansiota tarvitaan

Suunnistin

-sovelluksen

käyttöön. Älä muokkaa tai poista sitä manuaalisesti. Tarvittaessa voit
palauttaa kansion laitteen mukana toimitetulta DVD-levyltä.

Jos haluat kopioida tiedostoja laitteen mukana toimitetulta DVD-levyltä
muistikortille, katso kohtaa "DVD-levy" sivulla 8.

Jos haluat kopioida tiedostoja tietokoneesta muistikortille, valitse
jompikumpi seuraavista tavoista:

• Jos haluat kopioida tiedostoja navigointilaitteeseen asetetulle

muistikortille, tarkista ensin, että tietokoneen käyttöjärjestelmä
tukee USB-massamuistilaitteita. Tällaisia käyttöjärjestelmiä ovat
esimerkiksi Microsoft Windows 2000, Windows XP ja Windows Vista.

Kytke laitteen mukana toimitetun USB-datakaapelin DKE-2 toinen
pää laitteen mini USB -porttiin ja toinen pää tietokoneen
yhteensopivaan USB-porttiin.

Käyttöjärjestelmä tunnistaa navigointilaitteen
massamuistilaitteeksi, ja navigointilaitteen näyttöön tulee teksti

Massamuistitila

. Kopioi tiedostot tietokoneesta

navigointilaitteeseen käyttöjärjestelmän dokumentaatiossa
annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kun navigointilaite on kytketty tietokoneeseen DKE-2-kaapelilla,
laitteen akku latautuu tietokoneesta.

• Jos haluat kopioida tiedostoja tietokoneeseen asetetulle

muistikortille, poista kortti navigointilaitteesta ja aseta se
tietokoneessa olevaan muistikortin lukijaan. Kopioi tiedostot
tietokoneen ja sen käyttöjärjestelmän dokumentaatiossa annettujen
ohjeiden mukaisesti. Poista kortti tietokoneesta ja aseta se
navigointilaitteeseen.

background image

P e r u s k ä y t t ö

21