500 Auto Navigation - Bluetooth-yhteyden muodostaminen käynnistettäessä

background image

Bluetooth-yhteyden muodostaminen käynnistettäessä

Kun kytket laitteeseen virran tai poistut valmiustilasta, sinulta kysytään,
haluatko muodostaa yhteyden laitteesta edelliseen matkapuhelimeen.

Jos haluat muodostaa yhteyden edelliseen puhelimeen, kosketa sen
nimeä. Näkyviin tulee karttanäyttö.

Jos haluat muodostaa yhteyden johonkin toiseen laitteeseen, kosketa

Muu

-kohtaa. Näkyviin tulee

Puhelinyhteydet

-näyttö. Kosketa

haluamaasi laitetta ja

Yhdistä

-kohtaa. Jos haluat hakea toiseen

laitteeseen tallennetut yhteystiedot, kosketa

Kyllä

-kohtaa.

Jos haluat muodostaa pariliitoksen uuden laitteen kanssa, kosketa

Puhelinyhteydet

-näytössä

Liitä pariksi uusi laite

-kohtaa ja toimi

kohdassa "Bluetooth-yhteyden määrittäminen" sivulla 14 esitettyjen
vaiheiden 4–5 mukaisesti.