500 Auto Navigation - Virran kytkeminen tai katkaiseminen

background image

Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Kytke virta liu'uttamalla päävirtakytkintä oikealle.

Katkaise virta liu'uttamalla päävirtakytkintä vasemmalle.