500 Auto Navigation - Äänenvoimakkuus ja näppäinäänet

background image

Äänenvoimakkuus ja näppäinäänet

Jos haluat asettaa navigointiohjeiden, puhelujen tai viihdetoimintojen
(musiikki- ja videosoittimen) äänenvoimakkuuden tai ottaa
näppäinäänet käyttöön tai poistaa ne käytöstä, kosketa

Äänenvoim.

-

kohtaa. Jos haluat asettaa äänenvoimakkuuden, kosketa merkkiä + tai -
haluamassasi kentässä. Jos haluat ottaa näppäinäänet käyttöön tai
poistaa ne käytöstä, kosketa

-kuvaketta ja nykyistä

näppäinääniasetusta. Kun olet määrittänyt asetukset, kosketa

-

kuvaketta.

background image

P e r u s k ä y t t ö

23