500 Auto Navigation - FM-lähetin

background image

FM-lähetin

Laitteessa on FM-lähetin, jonka avulla voit kuunnella musiikkia

Musiikki

-sovelluksesta FM-autoradiojärjestelmän kautta. FM-lähetintä

voi käyttää myös puheluihin. Tietoja FM-lähettimen käytöstä

Musiikki

-

sovelluksen kanssa on sivulla 45.

Jos haluat määrittää FM-lähettimen asetukset, kosketa

FM-lähetin

-

kohtaa. Asetuksiin pääsee myös

Musiikki

-sovelluksesta koskettamalla

-kuvaketta.

• Jos haluat ottaa FM-lähettimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä,

kosketa nykyistä asetusta

Ota käyttöön

-kohdassa ja kosketa

nykyistä asetusta, kunnes haluamasi vaihtoehto tulee näkyviin.

background image

P e r u s k ä y t t ö

25

• Jos haluat tallentaa lähettimen kanssa käytettävät taajuudet,

kosketa nykyistä asetusta

Säädä kanavia

-kohdassa. Kosketa

haluamaasi muistipaikkaa (kanavaa) ja

-kuvaketta. Anna taajuus

käyttämällä näytössä näkyvää näppäimistöä tai kosketa merkkiä +
tai -. Tallenna asetus koskettamalla -kuvaketta.

• Jos haluat valita lähettimen kanssa käytettävän taajuuden, kosketa

nykyistä asetusta

Säädä kanavia

-kohdassa ja haluamaasi kanavaa.

Lain vaatimusten vuoksi FM-lähetin sulkeutuu automaattisesti, jos
musiikkia ei kuulu tai puhelua ei soiteta minuuttiin. Kun haluat käyttää
lähetintä, kytke se päälle.

Joissakin maissa voi olla FM-lähetinten käyttöä koskevia rajoituksia.
Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta. Asiaa koskevia tietoja voi
olla myös osoitteessa www.nokia.com tai paikallisessa Nokian Web-
sivustossa.