500 Auto Navigation - Järjestelmä

background image

Järjestelmä

Jos haluat kalibroida näytön, palauttaa alkuperäiset asetukset tai
tarkastella laitetta koskevia tietoja, kosketa

Järjestelmä

-kohtaa.

• Jos näyttö esimerkiksi reagoi epätäsmällisesti sille annettuihin

komentoihin, kalibroi se koskettamalla

Näytön kalibrointi

-kohtaa.

Kosketa näytössä näkyvää hiusristikkoa ja paina sitä lyhyen aikaa.
Toista tämä, kun hiusristikko liikkuu näytön eri kohtiin.

• Jos haluat palauttaa alkuperäiset asetukset, kosketa

Palauta alkup.

asetukset

-kohtaa.

• Jos haluat tarkastella laitetta koskevia tietoja, kosketa

Tietoja

-

kohtaa. Voit selata tietoja koskettamalla -

tai -kuvaketta.