500 Auto Navigation - Kieli

background image

Kieli

Jos haluat valita laitteen näyttötekstien kielen, kosketa

Kieli

-kohtaa.

Voit selata kieliä koskettamalla -

tai -kuvaketta.

Kosketa

haluamaasi kieltä ja

-kuvaketta.

Jos haluat asentaa uuden kielen laitteeseen, katso kohtaa "DVD-levy"
sivulla 8. Voit valita laitteen kielen vain

Suunnistin

-sovellukselle

valitsemistasi kielistä.