500 Auto Navigation - Taustavalo

background image

Taustavalo

Jos haluat säätää näytön taustavaloa tai ottaa virransäästötilan
käyttöön tai poistaa sen käytöstä, kosketa

Taustavalo

-kohtaa.

• Jos haluat asettaa taustavalon tason, kosketa

Taustavalo

-kohdassa

merkkiä + tai -.

• Jos haluat asettaa ajan, jonka jälkeen taustavalo sammuu, jos

laitetta ei käytetä, kosketa

Virransäästäjä (akku)

-kohdassa merkkiä

+ tai -. Jos valitset

Ei koskaan

-vaihtoehdon, taustavalo ei sammu

automaattisesti.