500 Auto Navigation - Sovellusten avaaminen karttanäytöstä

background image

Sovellusten avaaminen karttanäytöstä

Kun kytket laitteeseen virran, karttanäyttö tulee näkyviin. Tässä
näytössä näkyy

Suunnistin

-sovelluksen karttanäkymä.

Laitteessa on seuraavat sovellukset:

Suunnistin

-sovellus (

) GPS-navigointiin (katso sivu 26)

Puhelin

-sovellus (

), jolla voit soittaa puheluja ja vastata niihin

käyttämällä laitteeseen yhteydessä olevaa matkapuhelinta (katso
sivu 39)

Musiikki

-sovellus (

), jolla voit toistaa muistikortille tallennettuja

kappaleita (katso sivu 45)

Galleria

-sovellus (

), jolla voit katsoa muistikortille tallennettuja

valokuvia ja videoleikkeitä (katso sívu 48)

Asetukset

-sovellus (

), jolla voit säätää asetuksia ja tarkastella

laitetta koskevia tietoja (katso kohtaa "Laitteen asetusten
muuttaminen" sivulla 22 ja kohtaa "Puhelimen asetusten
muuttaminen" sivulla 43).

Voit tuoda pääsovellusvalikon näyttöön tai piilottaa sen painamalla
valikkonäppäintä. Jos haluat avata sovelluksen valikosta, kosketa sen
kuvaketta.

Jos haluat palata

Suunnistin

-sovellukseen muista sovelluksista, paina

valikkonäppäintä.

Jos haluat palata edelliseen näyttöön missä tahansa sovelluksessa,
kosketa -kuvaketta.

background image

P e r u s k ä y t t ö

22

Karttanäytössä näkyvät seuraavat symbolit:

GPS-antennin signaalinvoimakkuus on hyvä.

GPS-antennin signaalinvoimakkuus ei riitä navigointiin.

Akku on latautunut täyteen.

Akku on lähes tyhjä.

Jos tämä symboli on sininen, Bluetooth-yhteys on otettu
käyttöön mutta navigointilaite ei ole yhteydessä
yhteensopivaan laitteeseen. Jos tämä symboli on harmaa,
Bluetooth-yhteys ei ole käytössä.

Navigointilaite on yhteydessä yhteensopivaan laitteeseen.