500 Auto Navigation - 4. Navigaattori

background image

4. Navigaattori

Navigointilaitteessa on sisäinen GPS-vastaanotin, jonka avulla voit
selvittää nykyisen sijaintisi ja jota voit käyttää kääntymisohjeiden avulla
tapahtuvaan navigointiin.

Kun kytket laitteeseen virran,

Suunnistin

-sovelluksen karttanäkymä

tulee näkyviin. Jos haluat käyttää navigointia, paina valikkonäppäintä ja
kosketa

Suunnistin

-kohtaa. Vaihtoehtoisesti kosketa

-kuvaketta.

Laite vastaanottaa signaaleja useista GPS-satelliiteista ja määrittää
sijaintisi niiden avulla. Aseta laite GPS-satelliittien avulla tapahtuvaa
navigointia varten paikkaan, josta on esteetön näkymä taivaalle.

GPS-yhteyden muodostus voi kestää muutamasta sekunnista useisiin
minuutteihin. Yhteydenmuodostusaikaan vaikuttaa se, kuinka hyvin
GPS-vastaanotin pystyy vastaanottamaan satelliittisignaaleja.
Yhteyden muodostus kestää kauemmin, jos et ole käyttänyt GPS-
järjestelmää useaan päivään tai olet hyvin kaukana paikasta, jossa käytit
sitä viimeksi.

Jos GPS-yhteys on hyvälaatuinen, näyttöön tulee -kuvake. Jos yhteys
ei ole tarpeeksi hyvä navigointiin, näyttöön tulee -kuvake. Tarkista
tässä tapauksessa, että laite on paikassa, josta on esteetön näkymä
taivaalle.

Jos haluat kopioida navigointitiedostoja muistikortille, katso kohtaa
"DVD-levy" sivulla 8. Kopioi kaikki navigointitiedostot Cities-kansioon.