500 Auto Navigation - Navigointi kiinnostavaan kohteeseen

background image

Navigointi kiinnostavaan kohteeseen

Voit etsiä haluamasi sijainnin lähellä olevaa kiinnostavaa kohdetta.

Kun haluat navigoida kiinnostavaan kohteeseen, paina valikkonäppäintä
ja kosketa kohtia

Suunnistin

>

Määränpää

>

Kiinnostavien kohteiden

haku

. Haun aloituspiste (tavallisesti nykyinen sijaintisi) näkyy näytön

yläosassa. Jos haluat muuttaa aloituspisteen, kosketa

Missä?

-kohtaa ja

sitten

Osoite

-kohtaa, jos haluat antaa osoitteen,

Suosikit

-kohtaa, jos

haluat valita aiemmin tallennetun osoitteen, tai

GPS-sijainti

-kohtaa, jos

haluat asettaa nykyisen sijaintisi aloituspisteeksi.

Kosketa kiinnostavan kohteen luokkaa tai aliluokkaa. Vaihtoehtoisesti
kosketa

-kuvaketta, kirjoita kiinnostavan kohteen nimi ja kosketa

-kuvaketta.

Näyttöön tulee löytyneiden kiinnostavien kohteiden luettelo. Luettelo
on lajiteltu aloituspisteeseen olevan etäisyyden mukaan. Kosketa
haluamaasi kohdetta ja vaihtoehtoa.