500 Auto Navigation - Navigointinäytön toiminnot

background image

Navigointinäytön toiminnot

Jos haluat käyttää navigoinnin aikana käytettävissä olevia toimintoja,
kosketa

-kuvaketta. Voit tehdä seuraavia asioita:

• Jos haluat estää lasketun reitin käytön valitulta matkalta ja ottaa

käyttöön vaihtoehtoisen reitin, kosketa

Vaihtoeht. reitti

-kohtaa.

• Jos haluat tarkastella reittiä reittipisteiden luettelona, kosketa

Tielista

-kohtaa.

• Jos haluat tallentaa nykyisen sijaintisi suosikiksi, kosketa

Tallenna

-

kohtaa. Katso myös kohtaa "Suosikit" sivulla 33.

• Jos haluat mykistää puhutut ohjeet tai säätää niiden

äänenvoimakkuutta, kosketa

Äänenvoimakkuus

-kohtaa.

• Jos haluat tarkastella liikennehäiriöiden luetteloa, kosketa

Liikennetiedot

-kohtaa. Katso myös kohtaa "Liikennetiedot (TMC)"

sivulla 35.

• Jos haluat etsiä kiinnostavaa kohdetta, kosketa

Hae

-kohtaa. Katso

myös kohtaa "Navigointi kiinnostavaan kohteeseen" sivulla 32.

• Jos haluat säätää joitakin navigointiasetuksia, kosketa

Asetukset

-

kohtaa (katso kohtaa "Navigointiasetukset" sivulla 36). Jos haluat
vaihtaa karttanäkymästä kuvakepohjaiseen näkymään, kosketa
kohtia

Kartta-asetukset

>

Kartta

(näkyviin tulee

Nuolet

-

toimintatila). Kun

Nuolet

-toimintatila on käytössä,

navigointinäytössä näkyy suuri seuraavan käännöksen kuvake,
etäisyys määränpäähän ja etenemispalkki, joka osoittaa etäisyyden
seuraavaan käännökseen.

• Jos haluat ottaa nopeusrajoituksen varoittimen käyttöön tai poistaa

sen käytöstä, kosketa

Aloita

- tai

Pysäytä

-kohtaa.