500 Auto Navigation - Suosikit

background image

Suosikit

Kun haluat navigoida suosikeiksi tallentamiisi määränpäihin tai hallita
niitä, paina valikkonäppäintä ja kosketa kohtia

Suunnistin

>

Määränpää

>

Suosikit

ja jotakin seuraavista:

Koti ja työ

(koti- tai

työosoitteesi),

Suosikit

(aiemmin tallennetut osoitteet) tai

Matkat

.

background image

N a v i g a a t t o r i

33

Koti- ja työosoitteet

Kun haluat määrittää koti- tai työosoitteen, kosketa

Suosikit

-valikossa

Koti ja työ

-kohtaa. Kosketa haluamaasi kenttää ja vaihtoehtoa. Voit

kirjoittaa osoitteen, asettaa nykyisen sijaintisi osoitteeksi tai valita
osoitteen äskeisten sijaintien luettelosta.

Jos haluat muokata osoitetta, kosketa osoitetta ja

Muokkaa

-kohtaa.

Jos haluat käyttää muita käytettävissä olevia vaihtoehtoja, kosketa
osoitetta ja haluamaasi vaihtoehtoa. Voit navigoida osoitteeseen, lisätä
sen reittiin (

Kautta

-vaihtoehdolla), tarkastella sitä kartalla, poistaa sen

tai poistaa kaikki osoitteet.

Suosikit

Jos haluat hallita suosikeiksi tallentamiasi määränpäitä, kosketa

Suosikit

-valikossa

Suosikit

-kohtaa.

Kosketa suosikkiluettelossa olevaa määränpäätä ja haluamaasi
vaihtoehtoa. Voit navigoida määränpäähän, lisätä sen reittiin,
tarkastella sitä kartalla, poistaa sen, nimetä sen uudelleen tai lajitella tai
tyhjentää suosikkiluettelon.

Matkat

Matka tarkoittaa luetteloa, jossa on 2–6 määränpäätä (pysähdystä). Kun
valitset jonkin matkan navigointia varten, laite opastaa sinut
pysähdysten kautta määritetyssä järjestyksessä. Kun haluat luoda tai
hallita matkoja, kosketa

Suosikit

-valikossa

Matkat

-kohtaa.

Kun haluat luoda uuden matkan, kosketa

Hallitse matkaa

-näkymässä

Luo uusi matka

-kohtaa. Matkan aloituspistettä ei tarvitse asettaa,

koska matka alkaa nykyisestä GPS-sijainnistasi.

• Jos haluat lisätä matkaan pysähdyksen, kosketa +-kuvaketta ja

haluamaasi vaihtoehtoa. Jos haluat lisätä jonkin kartalla näkyvän
sijainnin, kosketa

Kartta

-kohtaa, suurenna tai pienennä kohdetta

kartalla tarvittaessa, vedä karttaa sormellasi, kunnes kohdistin
osoittaa haluamaasi sijaintiin, ja kosketa

-kuvaketta. Kun olet

lisännyt vähintään kaksi pysähdystä, kosketa

-kuvaketta ja

haluamaasi vaihtoehtoa (katso vaihtoehtoluetteloa, joka on
kohdassa "Reitin suunnitteleminen" sivulla 34).

background image

N a v i g a a t t o r i

34

• Jos haluat poistaa pysähdyksen matkasta, kosketa luettelossa olevaa

pysähdystä ja

-kuvaketta.

• Jos haluat siirtää luettelossa olevaa pysähdystä, kosketa ensin

pysähdystä ja sitten ylä- tai alanuolta.

Jos haluat muokata tallennettua matkaa tai käyttää sitä, kosketa

Hallitse matkaa

-näkymässä matkaa ja valitse haluamasi vaihtoehto.

Voit aloittaa navigoinnin matkan ensimmäiseen pysähdykseen, muokata
matkaa, nimetä matkan uudelleen, poistaa matkan tai poistaa kaikki
tallennetut matkat.