500 Auto Navigation - Äänenvoimakkuus

background image

Äänenvoimakkuus

Jos haluat valita puhuttujen ohjeiden oletusäänenvoimakkuuden,
kosketa kuvaketta + tai -. Jos haluat mykistää ohjeet, kosketa -
kuvaketta. Jos haluat poistaa mykistyksen, kosketa

-kuvaketta.

background image

P u h e l u j e n k ä s i t t e l y

39