500 Auto Navigation - Yleiset asetukset

background image

Yleiset asetukset

Voit määrittää sen, miten laite reagoi TMC-viesteihin, asettaa
keskinopeuden nopeusrajoituksen varoitinta varten, valita
navigointiohjeiden äänen (

Äänet

-vaihtoehdolla), valita etäisyyden

yksikön ja tarkastella

Suunnistin

-sovelluksen versiotietoja.

Kun haluat määrittää, miten laite reagoi TMC-viesteihin, kosketa TMC-
kuvaketta, kunnes haluamasi vaihtoehto tulee näyttöön. Jos valitset

Automaattinen

-vaihtoehdon, laite opastaa sinut automaattisesti

ehdotetulle vaihtoehtoiselle reitille liikennehäiriöiden ohitse. Jos
valitset

Manuaalinen

-vaihtoehdon, laite hälyttää liikennehäiriöistä ja

kysyy, haluatko käyttää vaihtoehtoista reittiä. Jos valitset

Ei käytössä

-vaihtoehdon, laite näyttää liikennetietoja mutta ei ehdota
vaihtoehtoista reittiä. Katso myös kohtaa "Liikennetiedot (TMC)"
sivulla 35.

Jos haluat valita miehen tai naisen äänen navigointiohjeita varten,
kosketa

Äänet

-kohtaa ja haluamaasi ääntä. (Jos haluat valita kielen,

katso kohtaa "Kieli" sivulla 23.) Joissakin kielissä voi valita teksti
puheeksi -toiminnon (TTS), jolloin käyttäjä kuulee kadun nimet, talojen
numerot, moottoritien liittymien nimet ja kaupunkien nimet puhuttuna
navigoinnin aikana. Jos valitset teksti puheeksi -toiminnon, puhutut
ohjeet ovat pidempiä.

background image

N a v i g a a t t o r i

37