500 Auto Navigation - Reitin suunnitteleminen

background image

Reitin suunnitteleminen

Voit suunnitella reittisi etukäteen myös ilman GPS-yhteyttä.

Kun haluat suunnitella reitin, paina valikkonäppäintä ja kosketa kohtia

Suunnistin

>

Määränpää

. Valitse reitin aloituspiste samalla tavalla kuin

määränpää ja lisää se reittiin (

Kautta

-vaihtoehdolla). Kun kosketat

Kautta

-kohtaa, näyttöön tulee

Määränpääluettelo

. Jos haluat lisätä

reittiin reittipisteen, kosketa +-kuvaketta ja valitse sijainti samalla
tavalla kuin määränpää. Jos haluat poistaa reittipisteen, kosketa
haluamaasi sijaintia ja

-kuvaketta. Reitin aloituspiste näkyy luettelon

yläosassa ja päättymispiste alaosassa. Jos haluat muuttaa luettelon
järjestystä, kosketa ensin siirrettävää reittipistettä ja sitten ylä- tai
alanuolta.

Kun olet asettanut reitin, kosketa

-kuvaketta, jolloin voit valita

seuraavista vaihtoehdoista:

• Jos haluat laskea reitin, kosketa

Reitin luominen

-kohtaa. Kun reitti

on laskettu, aloitus- ja päättymispisteet näkyvät kartalla. Laskemisen
jälkeen näyttöön tulee reitin yhteenveto valittuine reittipisteineen.

background image

N a v i g a a t t o r i

35

Lisäksi näkyy arvioitu matka-aika ja kunkin reittipisteen ja koko
reitin etäisyys. Jos haluat tarkastella yksityiskohtaista tielistaa,
kosketa oikeaa nuolta. Jos haluat poistaa reittipisteen tielistasta,
kosketa sitä. Jos haluat tarkastella kartalla olevia reittipisteitä,
kosketa oikeaa nuolta. Reitti näkyy kartalla, ja nykyisen reittipisteen
nimi näkyy yläosassa. Jos haluat siirtyä edelliseen tai seuraavaan
reittipisteeseen, kosketa reittipisteen nimen vasemmalla tai oikealla
puolella olevaa nuolta. Voit palata edelliseen näyttöön
koskettamalla vasenta nuolta.

• Jos haluat katsoa reitin simuloinnin kartalla ja kuulla puhutut ohjeet,

kosketa

Simuloi

-kohtaa.

• Jos haluat tallentaa reittipisteluettelon matkaksi, kosketa

Tallenna

-

tai

Tallenna nimellä

-kohtaa. Kun myöhemmin valitset matkan

navigointia varten, laite opastaa sinut ensin matkan ensimmäiseen
reittipisteeseen. Jos olet lähellä aloituspistettä etkä halua opastusta
sinne, poista aloituspiste ennen matkan tallentamista.

• Kun haluat navigoida reitin ensimmäiseen reittipisteeseen, kosketa

Suunnista

-kohtaa.