500 Auto Navigation - Soiton voimakkuus

background image

Soiton voimakkuus

Jos haluat asettaa soittoäänen voimakkuuden, kosketa

Soiton

voimakkuus

-kohdassa merkkiä + tai -.

background image

M u s i i k k i s o i t i n

45