500 Auto Navigation - Soittoääni

background image

Soittoääni

Jos haluat valita saapuvien puhelujen soittoäänen, kosketa

Soittoääni

-

kohdassa nykyistä asetusta. Näyttöön tulee käytettävissä olevien
äänten luettelo. Kosketa haluamaasi ääntä ja

Toista

-kohtaa, jos haluat

kuunnella sen, tai

Soittoääneksi

-kohtaa, jos haluat ottaa sen käyttöön.

Joistakin matkapuhelimista kuuluu niiden oma soittoääni tässä valitun
sijasta.