500 Auto Navigation - Koputuspalvelu

background image

Koputuspalvelu

Koputuspalvelu on verkkopalvelu. Jos haluat käyttää koputuspalvelua,
matkapuhelimesi on tuettava Bluetooth Hands-Free 1.5 -profiilia ja
koputuspalvelu on otettava käyttöön puhelimessa.

Jos haluat vastata odottavaan puheluun ja asettaa käynnissä olevan
puhelun pitoon, kosketa

-kuvaketta.

Voit siirtyä puheluiden välillä koskettamalla

Vaihda

-kohtaa. Jos haluat

lopettaa molemmat puhelut, kosketa

Lopeta kaikki

-kohtaa.

Jos haluat tarkastella karttaa ja pienentää puhelunaikaisten toimintojen
näytön painamalla valikkonäppäintä, puhelujen määrä näkyy

-

kuvakkeen vieressä.