500 Auto Navigation - Pikavalinta (Suosikit)

background image

Pikavalinta (Suosikit)

Jos haluat soittaa puhelinnumeroon pikavalinnan avulla, paina
valikkonäppäintä ja kosketa kohtia

Puhelin

>

Suosikit

silloin, kun

käynnissä ei ole puhelua. Soita puhelu koskettamalla haluamaasi
yhteystietoa.

Pikavalintanumeron määrittäminen

Jos haluat lisätä yhteystiedon

Suosikit

-näkymään, kosketa jotakin

näppäintä, johon ei ole määritetty pikavalintaa (merkitty tekstillä

<määritä>

), ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

• Jos haluat lisätä matkapuhelimesta haetun yhteystiedon, kosketa

haluamasi nimen ensimmäisiä merkkejä, -kuvaketta

sekä

haluamaasi nimeä ja puhelinnumeroa.

• Jos haluat lisätä puhelinnumeron syöttämällä sen, kosketa

-

kuvaketta, puhelinnumeron numeroita ja

-kuvaketta.

Pikavalintanumeroiden hallinta

Jos haluat poistaa yhteystiedon tai kaikki yhteystiedot

Suosikit

-

näkymästä, kosketa

-kuvaketta, haluamaasi yhteystietoa ja

poistovaihtoehtoa.

Jos haluat muuttaa yhteystietoa

Suosikit

-näkymässä, kosketa

-

kuvaketta, muutettavaa yhteystietoa ja

Korvaa

-kohtaa. Määritä uusi

yhteystieto.

background image

P u h e l u j e n k ä s i t t e l y

42