500 Auto Navigation - Puhelutiedot

background image

Puhelutiedot

Jos haluat tarkastella 20 viimeisintä puhelua, jotka jäivät vastaamatta
tai joihin vastasit tai jotka soitit silloin, kun käytit navigointilaitetta
yhteensopivan matkapuhelimen kanssa, paina valikkonäppäintä ja
kosketa kohtia

Puhelin

>

Puhelutiedot

ja haluamaasi vaihtoehtoa. Voit

selata numeroita koskettamalla

- tai

-kuvaketta. Valitse numero

koskettamalla sitä.

Jos haluat soittaa viimeksi valittuun numeroon, paina valikkonäppäintä
ja kosketa kohtia

Puhelin

>

Puhelunäpp.

>

tai kosketa kohtia

Puhelin

>

Puhelutiedot

>

Soita uudell.

Jos haluat tyhjentää viime puhelujen listat, paina valikkonäppäintä ja
kosketa kohtia

Puhelin

>

Puhelutiedot

>

Tyhjennä luett.

>

Tyhjennä

.

Navigointilaite tallentaa vastaamatta jääneiden ja vastattujen
puhelujen puhelinnumerot vain, jos verkko tukee näitä toimintoja ja jos
puhelin on päällä ja verkon kuuluvuusalueella.

background image

P u h e l u j e n k ä s i t t e l y

41