500 Auto Navigation - 6. Musiikkisoitin

background image

6. Musiikkisoitin

Jos haluat kuunnella muistikortille tallentamiasi kappaleita, paina
valikkonäppäintä ja kosketa

Musiikki

-kohtaa.

Jos haluat kopioida tiedostoja muistikortille, katso kohtaa "Muistikortti"
sivulla 19. Jotta kappaleet löytyisivät helposti

Musiikki

-sovelluksessa,

kopioi ne Music-kansioon.

Sovellus tukee MP3-, WMA-, AAC- ja eAAC+-tiedostomuotoja. Sovellus
ei kuitenkaan välttämättä tue näiden tiedostomuotojen kaikkia
muunnelmia.

Varoitus: Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska
äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.