500 Auto Navigation - Poistuminen suunnistinnäyttöön

background image

Poistuminen suunnistinnäyttöön

Jos haluat siirtyä

Suunnistin

-näyttöön kuunnellessasi musiikkia, paina

valikkonäppäintä tai kosketa

-kuvaketta. Musiikin toisto jatkuu

taustalla. Jos haluat palata musiikkisoittimeen, paina valikkonäppäintä
ja kosketa

Musiikki

-kohtaa.

Jos navigointi ei ole käytössä, näytön vasemmassa osassa näkyy kaksi
pikavalintapainiketta

Suunnistin

-sovellukseen. Jos haluat etsiä

osoitetta navigointia varten, kosketa

Siirry

-kohtaa. Jos haluat siirtyä

karttanäkymään, kosketa

Kartta

-kohtaa.

background image

V i d e o s o i t i n

48