500 Auto Navigation - 7. Videosoitin

background image

7. Videosoitin

Jos haluat katsoa muistikortille tallentamiasi videoleikkeitä, paina
valikkonäppäintä ja kosketa kohtia

Galleria

>

Videot

.

Jos haluat kopioida tiedostoja muistikortille, katso kohtaa "Muistikortti"
sivulla 19. Jotta videoleikkeet löytyisivät helposti

Videot

-sovelluksessa,

kopioi ne Video-kansioon.

Sovellus tukee MPEG-4-, 3GP- ja WMV-tiedostomuotoja. Sovellus ei
kuitenkaan välttämättä tue näiden tiedostomuotojen kaikkia
muunnelmia.

Varoitus: Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska
äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.