500 Auto Navigation - Videoleikkeiden katseleminen

background image

Videoleikkeiden katseleminen

Avaa videokansio koskettamalla

-kuvaketta ja haluamaasi kansiota.

Voit selata videoita koskettamalla -

tai -kuvaketta.

Valitse katseltava video koskettamalla sitä. Voit halutessasi valita useita
videoita. (Jos haluat poistaa videon valinnan, kosketa sitä.) Jos haluat
valita kaikki nykyisessä kansiossa ja sen alikansioissa olevat videot,
kosketa

-kuvaketta. (Jos haluat poistaa valinnan, kosketa

-

kuvaketta.) Voit palata ylemmälle valikkotasolle koskettamalla

-

kuvaketta.

background image

V i d e o s o i t i n

49

Voit katsoa valitun videon tai valitut videot koskettamalla

-

kuvaketta.

Voit tehdä videon toiston aikana seuraavaa:

• Voit keskeyttää toiston koskettamalla

-kuvaketta. Voit jatkaa

toistoa koskettamalla

-kuvaketta. Voit lopettaa toiston

koskettamalla -kuvaketta.

• Voit toistaa seuraavan tai edellisen videon koskettamalla

- tai

-kuvaketta.

• Jos haluat katsoa videota koko näytössä tai palata normaaliin

näkymään, kosketa videota.

• Jos haluat toistaa videota jatkuvasti, kosketa

-kuvaketta. Kuvake

muuttuu vihreäksi. Jos haluat toistaa videon vain kerran, kosketa
samaa kuvaketta. Kuvake muuttuu valkoiseksi.

Voit palata edelliseen näyttöön koskettamalla

-kuvaketta.

Voit sulkea videosoittimen koskettamalla -kuvaketta.

Voit siirtyä

Suunnistin

-sovellukseen painamalla valikkonäppäintä.

background image

K u v i e n k a t s e l u s o v e l l u s

50