500 Auto Navigation - 8. Kuvien katselusovellus

background image

8. Kuvien katselusovellus

Jos haluat katsoa muistikortille tallentamiasi kuvia, paina
valikkonäppäintä ja kosketa kohtia

Galleria

>

Kuvat

.

Jos haluat kopioida tiedostoja muistikortille, katso kohtaa "Muistikortti"
sivulla 19. Jotta kuvat löytyisivät helposti

Kuvat

-sovelluksessa, kopioi

ne Photos-kansioon.

Sovellus tukee JPEG-, BMP-, PNG- ja GIF-tiedostomuotoja. Sovellus ei
kuitenkaan välttämättä tue näiden tiedostomuotojen kaikkia
muunnelmia.