500 Auto Navigation - 9. Tietoa akuista

background image

9. Tietoa akuista

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä
yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua. Akku voidaan ladata
ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain tämän
laitteen kanssa käytettäväksi tarkoitetulla Nokian hyväksymällä laturilla.
Hyväksymättömän laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- tai
vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään
aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja
kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää
useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön.

Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen
ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska ylilataaminen voi lyhentää sen
käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään
ajan myötä.

Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa.
Äärilämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai
kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen
reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi
räjähtää.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.

background image

H u o l t o - o h j e i t a

53