500 Auto Navigation - Sisältö

background image

Sisältö

Turvallisuutesi vuoksi .............. 6

1. Johdanto ............................... 7

Langaton Bluetooth-tekniikka ........... 7
GPS-järjestelmä
(Global Positioning System)................ 7
DVD-levy................................................... 8

2. Alkuvalmistelut ................. 10

Näppäimet ja osat .............................. 10

Näkymä edestä, oikealta
sivulta ja päältä ............................... 10
Näkymä takaa, vasemmalta
sivulta ja pohjasta ........................... 11

Laturit..................................................... 11
Akun lataaminen ................................. 11
Ensimmäinen käyttökerta................. 12
Virran kytkeminen ja
katkaiseminen sekä valmiustila ...... 13

Virran kytkeminen tai
katkaiseminen................................... 13
Valmiustila......................................... 13
Bluetooth-yhteyden
muodostaminen
käynnistettäessä .............................. 14

Bluetooth-yhteyden
määrittäminen ..................................... 14

Yhteyden muodostaminen
manuaalisesti tai yhdistetyn
laitteen vaihtaminen ...................... 15
Yhteyden muodostaminen
automaattisesti ................................ 15
Pariliitosten poistaminen .............. 15
Yhteyden katkaiseminen
laitteeseen ......................................... 16
Bluetooth-yhteyden
ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä ..................... 16

Laitteen asentaminen autoon ......... 16

Yleisiä turvallisuusohjeita ............. 16
Autotelineen kiinnittäminen
asennuslaitteeseen.......................... 18
Asennuslaitteen
kiinnittäminen tuulilasiin.............. 18
Navigointilaitteen
asettaminen telineeseen ............... 18
Navigointilaitteen asettaminen
haluttuun asentoon ........................ 18

Muistikortti........................................... 19

Kortin asettaminen paikalleen..... 19
Tiedostojen kopiointi kortille........ 19

3. Peruskäyttö ........................ 21

Kosketusnäyttö .................................... 21
Sovellusten avaaminen
karttanäytöstä ..................................... 21
Äänenvoimakkuuden
säätäminen ........................................... 22
Laitteen asetusten
muuttaminen ....................................... 22

Äänenvoimakkuus ja
näppäinäänet.................................... 22
Kieli...................................................... 23
Taustavalo.......................................... 23
Kellonaika ja päivämäärä .............. 23
Järjestelmä ........................................ 24
FM-lähetin......................................... 24

Palauttaminen alkutilaan ................. 25

4. Navigaattori ....................... 26

Kartta ..................................................... 26

Seurantatila ...................................... 27
Selaustila ........................................... 28

Navigointi määränpäähän................ 29

Navigointinäyttö.............................. 30
Navigointinäytön toiminnot......... 31
Navigointi osoitteeseen................. 31

background image

5

Navigointi kiinnostavaan
kohteeseen ......................................... 32
Suosikit ............................................... 32
Äskeiset sijainnit .............................. 34

Reitin suunnitteleminen .................... 34
Liikennetiedot (TMC) .......................... 35
Navigointiasetukset ............................ 36

Yleiset asetukset............................... 36
Kartta-asetukset............................... 37
Reittiasetukset .................................. 37
Äänenvoimakkuus ............................ 38

5. Puhelujen käsittely ............ 39

Soittaminen........................................... 39

Numeron valinta koskettamalla
puhelunäppäimistöä........................ 39
Tallennetulle henkilölle
soittaminen........................................ 40
Puhelutiedot ...................................... 40
Äänivalinta......................................... 41
Pikavalinta (Suosikit) ...................... 41

Puheluun vastaaminen tai
puhelun hylkääminen......................... 42

Koputuspalvelu ................................. 42

Puhelunaikaiset toiminnot................ 42

Puhelimen asetusten
muuttaminen........................................ 43

Puhelinyhteydet................................ 43
Bluetooth............................................ 43
Osoitekirjan haku ............................. 43
Yht.tiet. lajittelujärjestys ............... 44
Soittoääni........................................... 44
Soiton voimakkuus .......................... 44

6. Musiikkisoitin .................... 45

FM-lähettimen tai
kuulokkeiden käyttäminen................ 45

FM-lähetin ......................................... 45
Kuulokkeet ......................................... 46

Musiikin kuunteleminen.................... 46
Poistuminen
suunnistinnäyttöön............................. 47

7. Videosoitin......................... 48

Videoleikkeiden katseleminen.......... 48

8. Kuvien katselusovellus...... 50

Kuvien katseleminen .......................... 50

9. Tietoa akuista.................... 52

Huolto-ohjeita ...................... 53

background image

T u r v a l l i s u u t e s i v u o k s i

6