500 Auto Navigation - 1. Inleiding

background image

1. Inleiding

Met de Nokia 500 Auto Navigatie kunt u gebruikmaken van GPS-
navigatie in uw auto, maar ook op de fiets, tijdens een wandeling of bij
andere activiteiten buitenshuis. Ook kunt u er mee bellen, foto's en
videoclips bekijken en naar muziek luisteren.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het
apparaat gebruikt. Vergeet ook niet de handleiding van uw mobiele
telefoon te lezen. Hierin staat namelijk belangrijke veiligheids- en
onderhoudsinformatie.

Kijk op www.nokia.com/support of uw lokale website van Nokia voor de
nieuwste versie van de gebruikershandleiding, aanvullende informatie,
software-updates en diensten voor uw Nokia-product.

Uw apparaat en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten.
Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine
kinderen.