500 Auto Navigation - Dvd

background image

Dvd

Het navigatiesysteem wordt geleverd met een dvd. U hebt de volgende
mogelijkheden:

• Gegevens vanaf de dvd herstellen naar de geheugenkaart.

• Nieuwe inhoud van de dvd naar de geheugenkaart kopiëren.

Voorbeelden van inhoud zijn kaarten, databases met PoI's (Points of
Interest) en talen.

background image

I n l e i d i n g

9

• Nieuwe inhoud van de dvd naar een andere geheugenkaart kopiëren.

• De gebruikershandleiding lezen die in verschillende talen op de dvd

beschikbaar is.

Als u gegevens wilt kopiëren naar de geheugenkaart, controleer dan
eerst of de kaart niet vergrendeld is. U kunt alleen inhoud van de dvd
naar de geheugenkaart kopiëren als de kaart in het navigatiesysteem is
geplaatst en het apparaat via de bijgeleverde USB-kabel op een
compatibele pc is aangesloten. De geheugenkaart kunt u ook in de
geheugenkaartlezer van de pc plaatsen. Plaats de dvd in het dvd-station
van de pc. De installatiewizard wordt automatisch gestart (als dit is
toegestaan in de instellingen van het dvd-station) om u stapsgewijs
door de installatie te begeleiden.

Als u de inhoud van de geheugenkaart wilt wijzigen, selecteert u alle
kaarten, PoI-databases en talen die u aan de kaart wilt toevoegen.
Wanneer deze bestanden door de wizard naar de geheugenkaart worden
gekopieerd, worden oude bestanden van hetzelfde type van de kaart
verwijderd.

De map Cities op de geheugenkaart is vereist voor het gebruik van de
toepassing

Navigator

. Deze map mag u dan ook niet handmatig wijzigen

of verwijderen. De map kan indien nodig altijd via de wizard worden
hersteld vanaf de dvd.

De taal voor het apparaat kan alleen worden ingesteld op een van de
talen die u hebt gekozen voor

Navigator

. Zie ook "Taal", pagina 24.

Zie "Geheugenkaart", pagina 20 voor informatie over het kopiëren van
bestanden naar de geheugenkaart van een compatibele pc.

background image

A a n d e s l a g

10