500 Auto Navigation - Global Positioning System (GPS)

background image

Global Positioning System (GPS)

GPS (Global Positioning System) is een wereldwijd radionavigatiesysteem
dat via satellieten werkt. De ingebouwde GPS-ontvanger kan de huidige
positie tot op tien meter nauwkeurig berekenen. De nauwkeurigheid is

background image

I n l e i d i n g

8

onder meer afhankelijk van het aantal satellieten en de signalen die de
GPS-module daarvan ontvangt. In optimale omstandigheden is het
systeem zelfs tot op enkele meters nauwkeurig.

De GPS-antenne bevindt zich boven op het navigatiesysteem. Sommige
autoruiten bevatten metaal, waardoor de satellietontvangst kan worden
geblokkeerd of verzwakt.

Als u stilstaat, kan het GPS-systeem niet bepalen welke kant u op gaat,
omdat de richting wordt bepaald door uw beweging.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig.
Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die bij de GPS-toepassing is
meegeleverd.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de
regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de
nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de
locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de
regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is
onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie
van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal
Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door
een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-
signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen,
natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. U moet de GPS-ontvanger alleen
buitenshuis gebruiken voor de ontvangst van GPS-signalen.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit
uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor
plaatsbepaling of navigatie.