500 Auto Navigation - Bluetooth in- of uitschakelen

background image

Bluetooth in- of uitschakelen

Als u Bluetooth wilt uitschakelen wanneer er geen apparaat is
verbonden met het navigatiesysteem, drukt u op de menutoets en wijst
u op

Telefoon

>

Annul.

> >

.

background image

A a n d e s l a g

17

Als u Bluetooth wilt uitschakelen wanneer er wel een apparaat is
verbonden met het navigatiesysteem, drukt u op de menutoets en wijst
u op

Telefoon

> >

>

Ja

.

U kunt Bluetooth inschakelen door op de menutoets te drukken en te
wijzen op

Telefoon

> >

>

Ja

.