500 Auto Navigation - De verbinding met een apparaat verbreken

background image

De verbinding met een apparaat verbreken

Als u de verbinding met een apparaat wilt verbreken, drukt u op de
menutoets en wijst u op

Telefoon

>

. Wijs op het gewenste apparaat

en vervolgens op

Verbreek verb.

.

U kunt de verbinding ook op deze manieren verbreken:

• Beëindig de verbinding via het Bluetooth-menu van uw telefoon.

• Schakel Bluetooth uit op het navigatiesysteem.

• Zet het navigatiesysteem uit.