500 Auto Navigation - De geheugenkaart plaatsen

background image

De geheugenkaart plaatsen

Schuif de geheugenkaart in de adapter, in de richting die op de kaart is
aangegeven, zodat de zijkanten met het label van de kaart en de adapter
naar boven wijzen.

Plaats de kaart zo in de kaartsleuf dat de schuine hoek naar de
bovenkant van het apparaat is gericht. Duw de geheugenkaart
voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt.

Als u de geheugenkaart wilt verwijderen, zet u het apparaat uit en drukt
u op de kaart tot deze uit de sleuf springt.

Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een
bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Als u de
kaart tijdens een dergelijke bewerking verwijdert, kan schade ontstaan
aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de
kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.