500 Auto Navigation - Het navigatiesysteem in de gewenste stand zetten

background image

Het navigatiesysteem in de gewenste stand zetten

U dient het systeem niet tijdens het rijden te verstellen.

Als u het navigatiesysteem in de gewenste verticale stand wilt plaatsen,
draait u de twee schroeven aan de zijkanten van het montagehulpstuk
los, plaatst u het navigatiesysteem in de gewenste stand en draait u de
schroeven weer vast (5).

Als u het navigatiesysteem in de gewenste horizontale stand wilt
plaatsen, draait u de schroef onder het montagehulpstuk los, draait u het
navigatiesysteem in de gewenste stand en zet u de schroef weer vast (6).

Controleer of het navigatiesysteem stevig vastzit.

background image

A a n d e s l a g

20