500 Auto Navigation - Bluetooth-verbinding bij inschakelen

background image

Bluetooth-verbinding bij inschakelen

Wanneer u het apparaat aanzet of activeert vanuit de stand-by stand,
wordt gevraagd of u een verbinding tot stand wilt brengen tussen het
apparaat en de laatst gebruikte mobiele telefoon.

Als u dat wilt doen, wijst u op de naam van de telefoon. Vervolgens
verschijnt de kaartweergave.

Wijs op

Anders

om verbinding te maken met een ander apparaat. Het

scherm

Telefoonverbindingen

wordt weergegeven. Wijs op het gewenste

apparaat en vervolgens op

Verbinden

. Om de contactpersonen te

downloaden die op het andere apparaat zijn opgeslagen, wijst u op

Ja

.

Als u het navigatiesysteem wilt afstemmen met een nieuw apparaat,
wijst u in

Telefoonverbindingen

op

Nieuwe koppeling

en volgt u de

instructies in stappen 4 en 5 in "Bluetooth-verbinding instellen",
pagina 15.

background image

A a n d e s l a g

15