500 Auto Navigation - Stand-by stand

background image

Stand-by stand

Om het energieverbruik te verminderen wanneer u het navigatiesysteem
niet gebruikt, kunt u het apparaat stand-by zetten. Druk hiervoor
ongeveer 3 seconden lang de aan/uit-toets in. Vervolgens wordt het
scherm uitgeschakeld.

Om de stand-by stand te verlaten, drukt u opnieuw ongeveer 3 seconden
lang de aan/uit-toets in.