500 Auto Navigation - Laders

background image

Laders

Gebruik voor de stroomtoevoer naar dit apparaat de bijgeleverde DC-1001-lader.

Waarschuwing: Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd
voor gebruik bij dit apparaat. Het gebruik van alle andere typen kan de
goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

2

4

1

3

5

background image

A a n d e s l a g

12