500 Auto Navigation - Achtergrondlicht

background image

Achtergrondlicht

Als u het achtergrondlicht van het scherm wilt instellen of de
energiebesparende modus wilt in- of uitschakelen, wijst u op

Achtergrondlicht

.

• Stel het niveau van het achtergrondlicht in door in

Achtergrondlicht

te wijzen op + of -.

• Om de tijd in te stellen waarna het achtergrondlicht wordt

uitgeschakeld als het apparaat niet wordt gebruikt, wijst u in

'Energ.

besparen (batterij)

op + of -. Als u

Nooit

selecteert, wordt het

achtergrondlicht niet automatisch uitgeschakeld.