500 Auto Navigation - Datum en tijd

background image

Datum en tijd

Als u de instellingen voor de datum en tijd wilt wijzigen, wijst u op

Tijd

en datum

. Wijs op

of

om door de beschikbare instellingen te

bladeren.

• Om de tijd in te stellen, wijst u op de tijd in

Tijd

. Wijs boven aan het

weergegeven toetsenblok op de velden voor het aantal uren, minuten
of seconden. Als u de tijd wilt invoeren, wijst u op de cijfers of wijst u
op + of - en wijst u vervolgens op

om de tijd op te slaan.

• Om de datum in te stellen, wijst u op de tijd in

Datum

. Wijs boven

aan het toetsenblok op de velden voor het jaar, de maand of de dag.
Als u de datum wilt invoeren, wijst u op de cijfers of op + of -. Wijs
op

om de datum op te slaan.

• Om de tijdzone te selecteren, wijst u op de huidige instelling in

Tijdzone

, de gewenste regio en

.

background image

B a s i s h a n d e l i n g e n

25

• Om de zomertijd in of uit te schakelen, wijst u in

Zomertijd

op de

huidige instelling totdat de gewenste optie wordt weergegeven.

• Om de 12-uurs of 24-uurs tijdnotatie te kiezen, wijst u in

Tijdnotatie

op de huidige instelling totdat de gewenste optie wordt
weergegeven.

• Om de datumnotatie te selecteren, wijst u in

Datumnotatie

op de

huidige instelling. Wijs op de gewenste notatie en vervolgens op

.